DER KRÆVES IKKE HENVISNING FRA EGEN LÆGE FOR AT BESTILLE TID VED ØJENLÆGEN. 

Sygesikringskort:

Registrer din ankomst ved at scanne dit sygesikringskort ved terminalen

Forundersøgelse

Efter ankomst vil du blive kaldt ind til forundersøgelse ved personalet. Her foretages typisk måling af briller, automatisk udmåling af brillebehov(autorefraktion), synsstyrke, øjentryk og evt foto eller drypning med pupiludvidende dråber

Ventetid i venteværelset

Vi bestræber os på at holde aftalt tid, men hvis vi får akutte patienter kan tidsplanen forskydes. Et skilt i venteværelset vil gøre opmærksom på dette.
Undersøgelsen af patienten kan også vise sig at være mere tidkrævende end forventet, men for at kunne hjælpe folk bedst muligt, bestræber vi os på at foretage de undersøgelser, der er nødvendige, selvom det kan betyde ventetid for de kommende kunder.

Pupiludvidende dråber

Afhængigt af symptomerne/undersøgelsensformål kan det være nødvendigt at dryppe øjnene med pupiludvidende dråber. Vi bruger en øjendråbe med kort virkningstid, ca 2-3 timer. Synet kan forekomme sløret og der kan være lysskyhed i denne periode. Man kan derfor ikke regne med at kunne køre bil lige efter undersøgelsen  
Børn, der skal dryppes med dråber, der afslapper fokuseringsmusklen og udvider pupillen, vil oftest få ny tid til dette og der medgives dråber til brug inden næste konsultation. Således kan der dryppes hjemmefra og man undgår ventetid i klinikken på dråbernes virkning

Brilleudmåling

Der foretages ikke udmåling til briller/kontaktlinser i klinikken. Denne opgave varetages bedst af byens dygtige optikere. En god brilleudmåling er en tidskrævende affære og her er vores tid bedre brugt på at undersøge og behandle øjensygdomme. En undtagelse herfra er brilleudmåling til mindre børn, da dette kræver øjendrypning.

Børneundersøgelser

Vi anbefaler at barnet, der skal undersøges kommer med helst én forælder og uden søskende, bedsteforældre eller kammerater. Det er vores oplevelse at der giver mere en mere rolig og tryg atmosfære for barnet og dermed en bedre undersøgelse

Afbudstelefon

Det er muligt at melde afbud på telefonsvareren uden for telefontiden. Tlf.: 86822055