GRØN STÆR

Grøn stær/glaukom
 
Grøn stær er en øjensygdom, der rammer synsnerven og kan i svære tilfælde medføre blindhed. Det er primært det perifere synsfelt, der ammes i starten og symptomerne kommer først, når en skaden på synsnerven er fremskreden. Sygdommen optræder hyppigst hos patienter med forhøjet tryk i øjet og behandlingen rettes primært mod at sænke trykket; først og fremmest med øjendråber eller laser og evt operation.
 
Hvis mistanken om grøn stær stilles ved besøg hos øjenlægen, opstartes udredningsforløb over flere besøg med trykmålinger, almindelig øjenundersøgelse, fotografisk undersøgelse af synsnerven og synsfeltsundersøgelse(perimetri).
Ud fra resultatet af disse undersøgelser afgøres det, om der er behov for tryksænkende behandling og det videre forløb planlægges.
 
Grøn stær i familien
Har du slægtninge med grøn stær bør du undersøges herfor. Dette anbefales ved alder >45år. (ved slægtninge forståes primært mor, far, søskende el børn)
 
Er du nervøs for, om du kan have grøn stær eller risiko for udvikling heraf, er du velkommen til en undersøgelse.