DIABETES SCREENING

Diabetes (sukkersyge):
Har man fået diagnosticeret sukkersyge, både type 1 eller type 2, anbefaler sundhedstyrelsen jævnlige kontroller ved øjenlægen.
Baggrunden herfor er, at nogle diabetikere udvikler synstruende øjensygdomme og at disse øjensygdomme typisk ikke giver symptomer, før sygdommen er I fremskredet stadie. Opdages problemerne I tide er der gode behandlingsmuligheder.
 
 
Nye diabetes patienter:
Ved det første møde med øjenklinikken foretages en grundig undersøgelse. Først indledende undersøgelser, hvor der laves brilleudmåling, synsstyrke, trykmåling, drypning med pupiludvidende dråber og fotografisk undersøgelse af nethinden.
Herefter kommer patienten ind til samtale og undersøgelse ved øjenlægen og på baggrund af fundene/undersøgelserne udformes en individual risikovurdering og det videre forløb planlægge. Hyppigst I et screeningsforløb som nedenfor beskrevet
 
Din egen læge informers elektronisk om resultatet af undersøgelserne
 
Diabetes patienter, der går i klinkken:
Er der ikke tidligere konstateret alvorlige sukkersygeforandringer i øjnene og er der ingen aktuelle problemer, vil diabetes screening foregå ved klinikpersonale, der måler synsstyrke, tryk i øjet og fotografisk undersøgelse af nethinden efter drypning med pupiludvidende dråber.
  
Efter der er foretaget fotografisk undersøgelse af nethinderne vil øjenlægen selv kigge billederne grundigt igennem samme dag. Finder øjenlægen grund til at der skal foretages yderligere undersøgelser eller skønnes der behov for ændring i screeningsprogrammet kontaktes patienten telefonisk. Ellers vil beskrivelsen sendes elektronisk til egen læge eller evt sygehusafdeling
 
Har du et øjenproblem herudover vil du naturligvis kunne få en tid ved øjenlægen.
 
Hvor hyppigt skal man gå til kontrol?
Det afhænger af den individuelle risikovurdering ved øjenlægen, men hyppigst 1-2 gange årligt.
 
Obs Du skal være opmærksom på øjnene dryppes med pupiludvidende dråber og synet vil være sløret nogle timer. Man kan ikke regne med at kunne køre bil efter undersøgelsen